Hướng dẫn đăng nhập Facebook, xui thì bị Checkpoint

B1. Tạo profile trình duyệt

B2. Cài đặt Extension

BP Proxy Switcher: thay đổi thông tin IP trình duyệt ( vào Delete tắt hết các ô và chèn ip check IP đúng chưa tại whoer.net)

User-Agent Switcher and Manager: thay đổi thông tin thiết bị trình duyệt (Nên chọn Firefox, Chrome, Brave, Safari, Opera, Chrome và random phiên bản )

gs location changer: thay đổi thông tin vị trí của trình duyệt (vào maps.google.com copy địa chỉ theo quốc gia của via thay đổi địa chỉ cho trình duyệt)

B3. Đăng nhập Facebook

Truy cập m.facebook.com nhập Username / Password

Truy cập 2fa.live lấy mã 2FA

*Lưu ý: mã 2FA chỉ tồn tại trong 30s – 60s nên lấy mã 2FA thì vào FB nhấn đăng nhập luôn

Truy cập fb.com để chuyển sang giao diện máy tính hoặc sửa thành www.facebook.com

B4. Kiểm tra thông tin

Xóa thông tin đăng nhập thiết bị cũ: fb.com/settings?tab=security

Kiểm tra vị trí via: fb.com/primary_location/info

Kiểm tra tài khoản quảng cáo: fb.com/accountquality

Kiểm tra via có cài số Phone không (3 ngày sau xóa phone): fb.com/settings?tab=mobile